Sök

"" gav 80 träffar

Fabrik - Sjövik

I vår fabrik i Sjövik tillverkar vi förutom standardpålar även motvikter, underlägg, pålplattor med mera. Här har vi även vårt spont- och balklager.

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tempor vitae nisl ac hendrerit. Suspendisse magna neque, accumsan eu ante sit amet, pretium ultrices lacus.

Stålkärnepålar

Peab Grundläggning har stor erfarenhet av stålkärnepålning i projekt som sträcker sig från stora arenabyggen och hårt belastade järnvägsbroar till mindre logistiskt krävande vattenmagasin. Stålkärnepålar är en utmärkt metod för att föra över stora laster till berg. De består av solitt stålämne som tar upp last mot berg (spetsburna), eller pål...

Tätspont

Sponter och andra stödkonstruktioner används som schaktväggar när det är ont om utrymme och när schakter ska utföras till stora djup. Vid behov av täta sponter som inte släpper igenom grundvatten eller sjövatten, och där markförhållandena så tillåter, slås, trycks eller vibreras stålprofiler (spontplankor) ned för att bilda en tät vägg. Om ma...

Stagborrning

En spontvägg eller en gjuten markkonstruktion förankras ofta med hjälp av dragstag. Dragstag kan utföras på flera olika sätt och med olika typer av stag, linor eller stänger. Stag kan gjutas fast i berg (Bergstag) eller installeras i friktionsjord (Jordstag). För att montera linstag eller solida stångstål borras först ett hål med ett foderrör...

Gasverksområdet NDS, Stockholm

I norra Djurgårdsstaden utför Peab ett av Europas största efterbehandlingsprojekt med kemisk oxidation. Komplicerad geologi med höga halter av PAH på djupet har lett fram till en kombinerad åtgärd med schaktsanering, injektering och pelarsolidifiering. Installation av grundvattenrör och TAM-rör. Injektering av persulfat i TAM-rör. DPT (direktinj...

Västmanlands Sjukhus Västerås

Spont för ny kulvert.

Vaxholms kajer

Dagens kajer i Vaxholm invigdes 1969 och har uppnått sin förväntade livslängd. Uppdraget innebär grundläggningsarbeten för att stärka och bredda kajen. Peab kommer att bygga en ny kajlinje utanför den befintliga kajen från Österhamnen, över Söderhamnen och till gästhamnen.

Uppgrundning bro och kaj, Malmö

Installation av ny kajspont bakåtförankrad med dragstag samt provisoriska spontlådor för brostöd till ny bussbro. Bron kommer att öka tillgängligheten mellan centrum och den starkt växande stadsdelen Varvsstaden. Arbetet bedrivs delvis från pråm.

Utbyggnad av Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn (för rullande trafik) med cirka 30 ankomster och avgångar varje dygn. Peab har byggt två nya färjelägen inklusive ramper samt en ny sidoramp till ett befintligt färjeläge.

Lediga tjänster

Är du sugen på nytt jobb? Här finns lediga tjänster inom Peab Grundläggning just nu.

Borrplintar

Grävpålar, borrpålar och borrplintar är i princip samma sak, det som skiljer dem åt är deras utformning. Principen går ut på att gräva eller borra ett hål i marken, varpå hålet sedan gjuts upp med betong och armering. Det som skiljer en påle och en plint är dess grävda djup. Plinten är betydligt grundare än en påle. Fördelarna med en grävpåle...

Nya Sjukhusområdet, Malmö

Grundläggning för en ny servicebyggnad inom Nya Sjukhusområdet i Malmö.

Policyer

Här kan du ladda ner rapporter och policyer om vårt hållbarhetsarbete.

Lundgrens Trädgårdar, Halmstad

Vi grundläggning för ett nytt bostadsområde, Lundgrens trädgårdar som ligger på historisk mark. Från år 1917 till 2009 fanns Lundgrens gjuteri här.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.