Välkommen att kontakta oss

Det är vi som hjälper dig med dina grundläggningsprojekt. Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till lämplig lösning för ditt projekt.

Grundläggning

Patrik Andersson

VD

Telefon: +46 725-33 30 35

Philip Landkvist

Geotekniker

Telefon: +46 733-37 66 06

Christer Gunnarsson

Kalkylchef

Telefon: +46 733-37 66 03

Region Syd

Jonas Rosenberg

Arbetschef Syd

Telefon: +46 733-84 85 81

Karl Lindgren

Projektchef Syd

Telefon: +46 733-84 81 20

Daniel Gylldahl

Projektchef Syd

Telefon: +46 705-60 74 82

Region Väst

Anders Kempe

Arbetschef Väst

Telefon: +46 725-33 50 20

Johan Hjortbrink

Projektchef Väst

Region Mellersta/Öst/Nord

Mikael Löfgren

Arbetschef Mellersta / Öst / Nord

Lars Frohm

Projektchef Öst

Telefon: +46 725-33 75 48

Hanna Juupaluoma

Projektchef Öst

Telefon: +46 725-33 76 07

Specialtekniker

Anders Kempe

Arbetschef Väst

Telefon: +46 725-33 50 20

Injektering

Marcus Przeradzki

Platschef Syd

Telefon: +46 725-33 46 17

Olle Holgersson

Arbetsledare Syd

Telefon: +46 725-33 32 26

Martin Saarva

Platschef Väst

Telefon: 0705-63 98 74

Sebastian Björk

Platschef Mellersta / Öst / Nord

Telefon: +46 725-33 63 87

Tillverkning och spontuthyrning

Anneli Lindgren

Arbetschef Tillverkning

Catrin Glantz

Produktionsledare Spont

Telefon: +46 733-84 71 97

HR

Louise Wassberg

HR

Telefon: +46 730-46 74 50

Inköp

Mattias Mäkelä

Inköpschef

Telefon: +46 725-33 57 03

Svetsansvarig

Bjoern Koetz Wildt

Svetsansvarig

Telefon: +46 733-84 77 61

Här finns vi

Våra fem kontor och tre fabriker är väl lokaliserade så att vi kan hjälpa dig med dina projekt i hela Sverige.

Peabkoncernens visselblåsartjänst

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du att det finns ett missförhållande i något av Peabs bolag? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister eller miljööverträdelser. Peab har nolltolerans mot detta.

Ju tidigare ett missförhållande inom bolaget kan upptäckas desto bättre, och våra medarbetare / konsulter / lärlingar / underentreprenörer kan bidra med självkorrigering snabbt.

Du ombeds att kontakta din arbetsledare eller chef för frågor som rör generellt missnöje på arbetsplatsen, din anställning, samarbetssvårigheter,  eller liknande. Självklart kan du rapportera systematiska överträdelser mot Peabs riktlinjer.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.