Välkommen att kontakta oss

Det är vi som hjälper dig med dina grundläggningsprojekt. Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till lämplig lösning för ditt projekt.

Grundläggning

Patrik Andersson

VD

Telefon: +46 725-33 30 35

Philip Landkvist

Geotekniker

Telefon: +46 733-37 66 06

Andreas Berntsson

Arbetschef Väst

Telefon: +46 725-33 31 42

Johan Hjortbrink

Projektchef Väst

Mikael Löfgren

Projektchef Mellersta

Anders Johansson

Arbetschef Öst/nord

Telefon: +46 725-33 57 20

Daniel Stenlund

Projektchef Öst/nord

Telefon: +46 709-76 74 91

Hanna Juupaluoma

Projektchef Öst/nord

Telefon: +46 725-33 76 07

Jonas Rosenberg

Arbetschef Syd

Telefon: +46 733-84 85 81

Christer Gunnarsson

Kalkylchef

Telefon: +46 733-37 66 03

Specialtekniker

Andreas Johansson

Arbetschef

Telefon: +46 725-33 33 87

Injektering

Magnus Lindskog

Platschef

Telefon: +46 725-33 75 76

Marcus Przeradzki

Platschef

Telefon: +46 725-33 46 17

Olle Holgersson

Arbetsledare

Telefon: +46 725-33 32 26

Påltillverkning och spontuthyrning

Anneli Lindgren

Arbetschef Tillverkningen

Personal

Petra Mångelin

HR-chef

Telefon: +46-701 80 12 11

Inköp

Mattias Mäkelä

Inköpschef

Telefon: +46 725-33 57 03

Svetsansvarig

Bjoern Koetz Wildt

Svetsansvarig

Telefon: +46 733-84 77 61

Här finns vi

Våra fem kontor och tre fabriker är väl lokaliserade så att vi kan hjälpa dig med dina projekt i hela Sverige.