Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag. Vi skapar förutsättningar för byggnation på alla platser i Sverige. Från stora, krävande infrastrukturprojekt till små entreprenader hjälper vi dig med grundläggningen med moderna metoder och tekniker.

/kontakt/

Vi hjälper dig med ditt projekt

Kontakta oss

/prosol/

Stabilisering av muddermassor

ProSol™

/jobba-hos-oss/

Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Jobba hos oss

/om-oss/hallbarhet/

Hållbart samhällsbyggande

Hållbarhet

Första kvinnliga pålkransföraren i Peab

Josefine Malmberg är Peabs första kvinnliga pålkransförare. Det mansdominerade yrket till trots så tvekade hon aldrig inför jobbet. Just nu arbetar hon på Peabs stora projekt i Skara där Julas centrallager byggs ut.

Lundgrens Trädgårdar, Halmstad

Vi grundläggning för ett nytt bostadsområde, Lundgrens trädgårdar som ligger på historisk mark. Från år 1917 till 2009 fanns Lundgrens gjuteri här.

Strandkajen, Örnsköldsvik

Vi grundlägger för två fastigheter med exklusiva bostäder i 6-7 plan med kommersiella lokaler i markplan. Inflyttning i januari 2020.

Bro över Indalsälven

Vi har byggt en 385 meter lång arbetsbrygga över Indalsälven inför ett kommande brobygge.

E45 Lilla Bommen - Marieholm

Grundläggningsarbete för nedsänkning av betongtunnel (E45). På tunneltaket skall hus byggas för en ny stadsdel i Göteborg. Vi utför även grundläggning för broar och trafikplatser längs E45.