Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag. Vi skapar förutsättningar för byggnation på alla platser i Sverige. Från stora, krävande infrastrukturprojekt till små entreprenader hjälper vi dig med grundläggningen med moderna metoder och tekniker.

/kontakt/

Vi hjälper dig med ditt projekt

Kontakta oss

/prosol/

Stabilisering av muddermassor

ProSol™

/jobba-hos-oss/

Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Jobba hos oss

/om-oss/hallbarhet/

Hållbart samhällsbyggande

Hållbarhet

Bro över Indalsälven

Vi har byggt en 385 meter lång arbetsbrygga över Indalsälven inför ett kommande brobygge.

E45 Lilla Bommen - Marieholm

Grundläggningsarbete för nedsänkning av betongtunnel (E45). På tunneltaket skall hus byggas för en ny stadsdel i Göteborg. Vi utför även grundläggning för broar och trafikplatser längs E45.

Kulvertar vid SUS i Lund

Vid Skånes Universitets Sjukhus i Lund utför Peab Grundläggning två stycken berlinersponter bestående av borrad rörspont. Sponten gör det möjligt för Peab Anläggning att bygga nya kulvertar till sjukhuset i läget där den nya spårvägen skall korsa kulverten.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.