Hållbart samhällsbyggande

Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med vår uppförandekod samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Peabs strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i. 

Miljö

Inom Peab Grundläggning arbetar vi med ständiga förbättringar. Vi strävar efter att använda jordens resurs så effektiv som möjligt och minska vår miljöpåverkan.

Bland annat sedimenteras tvättvattnet från betongfabriken och vattnet återanvänds vid rengöring av betongbilar. Om det blir överskottsbetong vid vår tillverkning av betongpålar används den för tillverkning av andra betongprodukter till exempel underlägg. Självklart är våra betongpålar byggvarubedömda.

Och fler förbättringar är på gång.

En bransch där etik och ansvar står i fokus

Våra anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Vi arbetar ständigt för att minimera risker och främja en säkerhetskultur byggd på omtanke om oss själva och varandra. Hos oss ska varje anställd kunna utvecklas i sitt yrke och som människa, och vår övertygelse är att mångfald bygger det bästa laget. Vi engagerar oss i ungdomars och nyanländas framtid genom att stödja dem på deras väg in i yrkeslivet. Vi lägger största vikt vid ett etiskt och ansvarsfullt agerande, i vår egen verksamhet och i hela leverantörskedjan. Tydliga riktlinjer, dialog och uppföljning är delar i detta, liksom samverkan med bransch och myndigheter.

Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för alla våra medarbetare, till exempel genom STARK och delaktiga skyddsombud. Bland annat har Peab Grundläggnings ledning och samtliga skyddsombud månadsmöten.  

STARK - Ett hjälpmedel i vår vardag!

STARK

 Inom Peab Grundläggning arbetar vi med begreppet STARK för att skapa en säkrare arbetsmiljö.  

Individuellt ansvarstagande i säkerhetsfrågor och individens beteende på alla nivåer i organisationen påverkar risken att en olycka inträffar. 

STARK användas som ett positivt värdeladdat ord och är en del av vår vardag.

 

Policyer

Här kan du ladda ner rapporter och policyer om vårt hållbarhetsarbete.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.