Policyer

Här kan du ladda ner rapporter och policyer om vårt hållbarhetsarbete.

Uppförandekod, svensk engelsk

Arbetsmiljöpolicy, svensk - engelsk

Miljöpolicy, svensk engelsk

Kvalitetspolicy, svensk - engelsk

Informationssäkerhetspolicy, svensk - engelsk

Certifiering av ledningssystem för svetsning

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 - pdf