Om oss

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med mer än 40 års erfarenhet av grundläggning. Vi skapar förutsättningar för byggnation på alla platser i Sverige. Med moderna metoder och tekniker hjälper vi dig med grundläggningen i ditt projekt, från stora krävande infrastrukturprojekt till små entreprenader.

Tillsammans kommer vi fram till en lösning

Vår egen teknikavdelning har mångårig vana av att beräkna och ta fram  konstruktioner och lösningar i projekten. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst i just ditt projekt.

Vår historia

Peab Grundläggning har genom åren vuxit både organiskt och genom förvärv. Med mer än 40 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om när det gäller grundläggning.

1999 samlades all kompetens och erfarenhet från verksamheterna i Malmö, Stockholm och Göteborg i ett och samma bolag; Peab Grundläggning AB. Som ett renodlat entreprenadföretag med geoteknisk specialkompetens är vi idag ett av Sveriges främsta grundläggningsföretag.

2001 startades en grundförstärkningsavdelning i Västerås. Den arbetar över hela landet i större projekt med komplicerade grunder. Avdelningen finns idag i Järfälla.

2006 förvärvades Tollarps Betong & Pålning AB, vars verksamhet idag i huvudsak är tillverkning av betongpålar.

2011 startade vi två nya anläggningar för tillverkning av betongpålar, en i Hallstahammar och en i Sjövik.

2014 flyttades betongpåletillverkningen från Hallstahammar till Västerås.

2016 öppnade vårt Norrlandskontor i Bjästa. 

2017 förvärvades Berg- & Betongtätning AB, vars verksamhet i huvudsak är injektering.

2017 startade vi upp region Mellersta med kontor i Norrköping. 

Var finns vi?

Peab Grundläggning har verksamhet över hela Sverige och vi utgår från våra kontor i Malmö, Göteborg, Norrköping, Järfälla och Bjästa. Våra produktionsanläggningar finns i Tollarp, Västerås och  Sjövik, vilket innebär snabba leveranser av betongpålar till hela landet.

Vem är våra kunder?

Vi arbetar ofta för kunder inom bygg- och anläggningssektorn, men våra uppdragsgivare kan även vara fastighetsägare, kommuner eller myndigheter. Gemensamt för vårt arbete med alla kunder är att vi bygger relationer baserade på ärlighet, kompetens och långsiktigt engagemang. Vår verksamhet sammanfattas i Peab-andan: Att vara den lokala entreprenören med de stora resurserna.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Huvudsakligen hjälper vi våra kunder med betongpålning, spontning, borrning, stålrörspålning, borrplintar och grundförstärkningsentreprenader. Men vi har även kompetens inom jetinjektering och injektering.

Vi har egen tillverkning av betongpålar och välfyllda lager vid våra anläggningar i Tollarp, Västerås och Sjövik. För dig som kund innebär det korta ledtider, pålitliga leveranser och effektiva anläggningsprocesser.

Peab Grundläggning är med sin egenutvecklade maskin för processtabilisering; ProSol™, marknadsledande inom Stabilisering & Solidifiering av förorenade muddermassor. Se film från vårt senaste projekt här.

Certifierade grundläggare

Peab Grundläggning var först i Sverige med certifierade grundläggare enligt branschorganisationen Svensk Grundläggning. Peab Grundläggning har drivit certifieringsprocessen i samarbete med Svensk Grundläggning som är branschorganisation för kunder, beställare, utförare, konsulter och leverantörer verksamma inom grundläggningsarbeten i Sverige.

Genom personcertifieringen skapas medvetenhet, yrkesstolthet och kvalitetssäkring hos den enskilde medarbetaren. Tanken är att främja god etik, hög standard på utförandekompetens, god dokumentation, säkerhet och utbildning. Certifieringen tydliggör kompetenskraven för yrkespersoner i grundläggningsbranschen och höjer kompetensnivån i utförandeskedet. Avsikten med certifieringsprocessen är att både utförare och beställare ska eftersträva en certifiering. Det höjer kvaliteten för entreprenadprojektens alla parter.

Hållbart samhällsbyggande

Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med vår uppförandekod samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabkoncernens gemensamma värderingar som Peab Grundläggnings verksamhet arbetar aktivt med. Våra kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.