Projekt

Här ser du ett urval av våra grundläggningsprojekt.

Göteborgs Hamn, Göteborg

Peab Grundläggning utförde under våren 2017 den första delen av utbyggnaden av en helt ny hamnterminal - Arendal II i Göteborgs Hamn.

Gasverksområdet NDS, Stockholm

I norra Djurgårdsstaden utför Peab ett av Europas största efterbehandlingsprojekt med kemisk oxidation. Komplicerad geologi med höga halter av PAH på djupet har lett fram till en kombinerad åtgärd med schaktsanering, injektering och pelarsolidifiering. Installation av grundvattenrör och TAM-rör. Injektering av persulfat i TAM-rör. DPT (direktinj...

Masstabilisering, Köping hamn

Efter muddring i Köpings hamn har förorenade muddermassor placerats i anlagda bassänger. Där har massorna stabiliserats genom inblandning av cement, Merit och aktivt kol. Applicering och blandning har utförts med masstabiliseringssticka. Massorna kommer senare att kunna användas som konstruktionsmaterial.

Vaxholms kajer

Dagens kajer i Vaxholm invigdes 1969 och har uppnått sin förväntade livslängd. Uppdraget innebär grundläggningsarbeten för att stärka och bredda kajen. Peab kommer att bygga en ny kajlinje utanför den befintliga kajen från Österhamnen, över Söderhamnen och till gästhamnen.

Uppgrundning bro och kaj, Malmö

Installation av ny kajspont bakåtförankrad med dragstag samt provisoriska spontlådor för brostöd till ny bussbro. Bron kommer att öka tillgängligheten mellan centrum och den starkt växande stadsdelen Varvsstaden. Arbetet bedrivs delvis från pråm.

Västmanlands Sjukhus Västerås

Spont för ny kulvert.

Pampushamnen, Norrköping

Grundläggning för 370 meter ny kaj

Utbyggnad av Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn (för rullande trafik) med cirka 30 ankomster och avgångar varje dygn. Peab har byggt två nya färjelägen inklusive ramper samt en ny sidoramp till ett befintligt färjeläge.

Nya Sjukhusområdet, Malmö

Grundläggning för en ny servicebyggnad inom Nya Sjukhusområdet i Malmö.

E45 Lilla Bommen-Marieholm, Göteborg

Grundläggningsarbete för nedsänkning av betongtunnel (E45). På tunneltaket skall hus byggas för en ny stadsdel i Göteborg. Vi har även utfört grundläggning för broar och trafikplatser längs E45.

Arbetsbrygga över Indalsälven

Bro över Indalsälven i Lit. Vi har byggt en 385 meter lång arbetsbrygga över Indalsälven inför ett kommande brobygge.

Injektering P-garage, Norrköping

Tätning av delationsfogar i parkeringsgarage samt tätning av sprickor i den så kallade "Korven" i Norrköping.

Kv Platinan, Göteborg

En ny hotell- och kontorsfastighet åt Vasakronan byggs i centrala Göteborg med den nya Hisingsbron som granne. Huset planeras att vara färdigt år 2021.

Slussen, Stockholm

Utbyggnad av befintlig kaj vid Slussen i Stockholm. Spontningsarbeten utfördes från ponton och med högre toleranskrav än normalt.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.