Injektering

Injektering är en skonsam metod som utförs vid en mängd olika, svårlösta problem som vattenläckage, fuktkrypning eller sprickbildning.

Peab Grundläggning har mer än 20 års erfarenhet av injektering. Vi diskuterar alltid lösningsalternativen med dig som kund, för att finna de mest ekonomiska och hållbara lösningarna avseende metod och materialval.

Vanliga problem som kan lösas med injektering är:

  • Vattenläckage vid golv/vägg
  • Sprickor
  • Läckande flänsar i brunn
  • Otäta hissgropar eller rörgenomföringar
  • Fuktade väggpartier
  • Krympsprickor i grund
  • Vibrationer i golv

 

Kontakt

Magnus Lindskog

Platschef

Telefon: +46 725-33 75 76

Marcus Przeradzki

Platschef

Telefon: +46 725-33 46 17

Olle Holgersson

Arbetsledare

Telefon: +46 725-33 32 26