Tätspont

Sponter och andra stödkonstruktioner används som schaktväggar när det är ont om utrymme och när schakter ska utföras till stora djup. Vid behov av täta sponter som inte släpper igenom grundvatten eller sjövatten, och där markförhållandena så tillåter, slås, trycks eller vibreras stålprofiler (spontplankor) ned för att bilda en tät vägg.

Om marken innehåller mycket sten/block eller ställer andra speciella krav på utförande eller hållfasthet används borrad tät rörspont (även kallad Pilewall). Den täta rörsponten består av stålrör med påsvetsade spontlås som drivs ned till önskat djup. Rörsponten kan drivas ända ned i berg vilket gör väggen till en extremt stark konstruktion, särskilt i kombination med ett hammarband och bakåtförankring med stag.

Peab Grundläggning levererar både permanenta och temporära sponter. Om det är fördelaktigt för er som kund får ni gärna hyra spont från våra egna spontförråd. Våra geokonstruktörer kan ta fram den bästa lösningen för så väl stora som små projekt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.