ProSol™ - Solidifiering av muddermassor

Peab Grundläggning är med sin egenutvecklade utrustning för processtabilisering, ProSol™, marknadsledande inom stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor.

Utrustningen är flexibel och mobil och kan på kort tid etableras och driftsättas. I projektgruppen ingår egna geotekniker, miljöingenjörer samt projektledning med erfarenhet av komplicerade projekt. Vi har en gedigen kontrollplan som följs genom hela projektet. Kvalitetskontroller utförs löpande i vårt fältlabb på site, samt i Peabs geotekniska laboratorium och genom punktvisa undersökningar med borriggsmonterad utrustning, allt för att säkerställa rätt resultat.

Stabilisering och solidifiering – en kombinerad efterbehandlings- och jordförstärkningsteknik

Muddermassor är ofta ett problematiskt avfall som uppkommer i stora volymer. Stora variationer i materialet i kombination med föroreningar, hög vattenhalt och hög organisk halt skapar utmaningar vid omhändertagandet. Processtabilisering med ProSol™ innebär att man genom tillsatser av t.ex. cement, kol och Merit™ förändrar muddermassornas kemiska och fysikaliska egenskaper.

Stabilisering syftar på den kemiska fastläggningen av föroreningarna som sker med hjälp av tillsatserna så att föroreningarna blir mindre rörliga.

Solidifiering innebär förbättrade geotekniska egenskaper, t.ex. skjuvhållfasthet och mindre vattengenomströmning och därmed lakning från materialet.

Några av fördelarna med ProSol™ är:

  • Inga kostnader för deponi av förorenat material.
  • Färre transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp.
  • Stora volymer kan hanteras med hög kapacitet.
  • Ett potentiellt avfall blir en resurs på platsen/ i närområdet.
  • Ekonomisk och miljömässig besparing då inget eller mindre inköp av nytt material behövs då stabiliseringen kombineras med nybyggnation.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.