ProSol™ - Solidifiering av muddermassor

Peab Grundläggning är med sin egenutvecklade maskin för processtabilisering; ProSol™, marknadsledande inom Stabilisering & Solidifiering av förorenade muddermassor.

Utrustningen är flexibel och mobil och kan på kort tid etableras och driftsättas. I projektgruppen ingår egna geotekniker, miljöingenjörer samt projektledning som är vana med att arbeta i komplicerade projekt. Vi har en gedigen kontrollplan som följs löpande genom hela projektet och som bland annat kontrolleras i vårt fältlabb på site.

Stabilisering & Solidifiering - en jordförstärkningsteknik

Stabilisering innebär att:
skjuvhållfasthet i materialet ökar och de processade massorna kan återanvändas som fyllnadsmaterial vid utbyggnad av exempelvis hamnar.  

Solidifiering innebär att:
föroreningarna kapslas in så att giftiga ämnen blir mindre mobila.

Fördelarna är:

  • Inga kostnader för deponi av förorenat material.
  • Färre transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp.
  • Byggnadsmaterial på plats. Vid nybyggnad = Ingen deponiavgift samt inget inköp av nytt material.