SUS - Kulvertar, Lund

Vid Skånes Universitets Sjukhus i Lund utför Peab Grundläggning två stycken berlinersponter bestående av borrad rörspont. Sponten gör det möjligt för Peab Anläggning att bygga nya kulvertar till sjukhuset i läget där den nya spårvägen skall korsa kulverten.

Omfattning
Cirka 1 200 kvm borrad rörspont. Hammarband och stag för bakåtförankring.
Byggtid
Januari - juli 2018
Kund
Peab Anläggning / Peab Infra
Entreprenadform
Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för spont
Konstruktör
Peab Grundläggning - Spont

Kontakt

Jonas Rosenberg

Arbetschef Syd

Telefon: +46 733-84 85 81