Slussen, Stockholm

Utbyggnad av befintlig kaj vid Slussen i Stockholm. Spontningsarbeten utfördes från ponton och med högre toleranskrav än normalt.

Vid borrning uppdagades en kross zon i berget som betyder att vi fick borra i teleskop och att de längsta linorna blev upp till 85 m långa.

De geotekniska omständigheterna gjorde dessa arbeten komplicerade. En del av arbetena har utförts i trånga utrymmen och med onaturligt material i marken, såsom träpålar, balk och äldre kajrester.

49 stag.

Stålspont 4 700 kvm AZ 48.

500 mm RD Pile wall 150 kvm.

323 mm RD Pile wall 600 kvm.

323 pålar med förhöjd bärförmåga och dragförankring, cirka 1 800 m.

En del av hammarbandet är monterat under vatten.

Cirka 1 000 kvm övrig spont slagen på land.

Omfattning
49 st stag. Stålspont 4 700 kvm AZ 48. 500 mm pile wall 150kvm, 320 mm pile wall 600kvm. 323 pålar.
Byggtid
Augusti 2016 - september 2017
Kund
JM Entreprenad AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad