Göteborgs Hamn, Göteborg

Peab Grundläggning utförde under våren 2017 den första delen av utbyggnaden av en helt ny hamnterminal - Arendal II i Göteborgs Hamn.

Peabs del av projektet var ett fältförsök där arbetena bestod i att stabilisera och solidifiera 10.000 m3 förorenade muddermassor från Göteborgs hamnområde och därefter påföra en överlast med bergkross.

Utrustningen som användes var Peabs egenutvecklade ProSol™. Maskinen är eldriven och tystgående med en väldigt hög produktionskapacitet per timme.

Omfattning
Stabilisering och solidifiering av 10.000 m3 förorenade muddermassor.
Byggtid
Våren 2017
Kund
Göteborgs Hamn
Entreprenadform
Utförandeentreprenad