Lundgrens Trädgårdar, Halmstad

Vi grundläggning för ett nytt bostadsområde, Lundgrens trädgårdar som ligger på historisk mark. Från år 1917 till 2009 fanns Lundgrens gjuteri här.

Det nya bostadsområdet som nu växer fram vill förstärka den kulturhistoriska anknytningen under temat industriarkitektur. Flera av husen kommer likt det tidigare gjuteriet att byggas med tegelfasad och trädgårdsbegreppet gestaltas genom stora växtpartier och lummiga innergårdar. Projektet som helhet beräknas stå klart i december 2020.

Omfattning
535 SP2-pålar som installeras som mantelburna pålar med en totallängd om 13 725 meter.
Byggtid
Juni - september 2018
Kund
Peab Sverige
Entreprenadform
Utförandeentreprenad
Konstruktör
Sköld Forsberg