Borrplintar

Grävpålar, borrpålar och borrplintar är i princip samma sak, det som skiljer dem åt är deras utformning. Principen går ut på att gräva eller borra ett hål i marken, varpå hålet sedan gjuts upp med betong och armering. Det som skiljer en påle och en plint är dess grävda djup. Plinten är betydligt grundare än en påle.

Fördelarna med en grävpåle är att den är mycket skonsam mot omgivningen med låga bullernivåer och mycket liten markvibration. De kan utföras i olika dimensioner, från små diametrar till diametrar på flera meter. Djupet beror på lastförutsättningarna och kan vara allt från någon meter till djup på 100 meter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.