Kv Platinan, Göteborg

En ny hotell- och kontorsfastighet åt Vasakronan byggs i centrala Göteborg med den nya Hisingsbron som granne. Huset planeras att vara färdigt år 2021.

7 300 m2 stålspont med 23 st stämp som håller den på plats.

350 st, 28 350 m Ø323,9/12,5 mantelburna stålpålar och 755 st, 58 756 m mantelburna betongpålar. 

Omfattning
7 300 kvm stålspont med 23 stämp. 350 st mantelburna stålpålar. 755 st mantelburna betongpålar.
Byggtid
Februari 2017 - september 2018
Kund
Peab Anläggning AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad
Konstruktör
Peab Anläggningsteknik - Spont ELU Konsult AB - Pålar

Kontakt

Andreas Berntsson

Arbetschef Väst

Telefon: +46 725-33 31 42