Betongpålning

Betongpålning är en klassisk och kostnadseffektiv metod för att överföra laster till berg eller bärande jordlager.

Vi använder prefabricerade CE-märkta och EPD-klassade pålar från våra fabriker i Tollarp, Västerås och Sjövik. Med egen påltillverkning kan vi garantera hög kvalité och vid behov anpassa pålarnas konstruktion efter byggets art.

Pålarna installeras av våra erfarna och kompetenta medarbetare med hjälp av pålkranar och kan skarvas upp till önskad längd. Pålarnas bärförmåga verifieras genom stötvågsmätning eller vid låga laster enbart genom stoppslagning.

Fakta

Vi arbetar enligt EN-normer och Pålkommissionens rapporter. Peabs geokonstruktörer projekterar effektiva tekniska lösningar utifrån kundens önskemål och projektets förutsättningar.